ติดต่อเรา

โรงแรมหรรษนันท์
351/207 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทร.055-320600, 055-360606-9 แฟกซ์ 055-220449